telefón: +421 911 520 521 / email: info@bakic.sk

projekčná kancelária / energetická certifikácia budov / inžiniering

Termovízia

Doplnkový produkt pre vlastníkov budov.


( Nutná obhliadka objektu a následná fotodokumentácia pomocou termokamery )

  • IR000175
  • IR000183
  • IR000232
  • IR000282
  • Picture1a
  • kamera