telefón: +421 911 520 521 / email: info@bakic.sk

projekčná kancelária / energetická certifikácia budov / inžiniering

Predprojektové hodnotenie

Doplnkový produkt vhodný pre vlastníkov budov, ktorý plánujú rekonštrukciu objektu. Pri tomto produkte sa zhodnotí starý stav a navrhne sa najoptimálnejšie riešenie s čo najkratšou návratnosťou financií, investovaných do zlepšenia energetických vlastností budovy.

( Podklady potrebné pre vypracovanie predprojektového hodnotenia  – projektová dokumentácia architektúry, vykurovania a prípravy TUV existujúceho stavu. Prípadne obhliadka objektu a fotodokumentácia )