telefón: +421 911 520 521 / email: info@bakic.sk

projekčná kancelária / energetická certifikácia budov / inžiniering

inzinieringInžiniering

ponuka služieb:

-konzultácia investičného zámeru s dotknutými osobami

-vybavenie územného rozhodnutia

-vybavenie stavebného povolenia

-vybavenie kolaudačného rozhodnutia

-legalizácia stavieb, búracie povolenia

-zabezpečenie stavebného dozoru

-pomoc pri výbere dodávateľa stavby

-zastupovanie investora voči tretím osobám

( miestnym úradom, projektantom, dodávateľom stavby )