telefón: +421 911 520 521 / email: info@bakic.sk

projekčná kancelária / energetická certifikácia budov / inžiniering

Energetický certifikát

Podľa aktuálnej legislatívy musí mať budova energetický certifikát v týchto prípadoch:

nová budova ( certifikát musí mať ku kolaudácii )

existujúca budova po významej obnove ( certifikát musí mať ku kolaudácii )

ku dňu uzatvorenia zmluvy o predaji budovy

ku dňu uzatvorenia zmluvy o nájme budovy

pri inzercii predaja budovy v komerčnom médiu

pri inzercii prenájmu budovy v komerčnom médiu

ku dňu uzatvorenia zmluvy o predaji samostatnej časti budovy

do 2 mesiacov odo dňa zániku platnosti energetického certifikátu z dôvodu vykonania stavebných úprav budovy,

    ktoré majú vplyv na jej energetickú hospodárnosť

je to budova s celkovou podlahovou plochou viac ako 500 m², ktorú verejnosť často navštevuje

je to budova, v ktorej viac ako 500 m² celkovej podlahovej plochy užíva orgán verejnej moci a verejnosť ich často navštevuje 

    ( platilo do roku 2015 )

pri inzercii predaja samostatnej časti budovy v komerčnom médiu ( platí aj pre byty )

pri inzercii prenájmu samostatnej časti budovy v komerčnom médiu ( platí aj pre byty )

ku dňu uzatvorenia zmluvy o nájme samostatnej časti budovy ( platí aj pre byty )

je to budova, v ktorej viac ako 250 m² celkovej podlahovej plochy užíva orgán verejnej moci a verejnosť ich často navštevuje